Grusföretag får bakläxa

Ett företag i Kungsör nu får betala 25 000 kronor i företagsbot eftersom företaget har sprängt och levererat mer grus än vad de haft tillstånd för.

Enligt tillståndet har företaget rätt att omsätta 100 000 ton grus, men man har överskridit det med mellan fem och tio procent och detta räknas som miljöbrott.

Dessutom har bolaget överskridit tillåtna värdet för vibrationer vid flera tillfällen.