Hemse

Vill ha korttidsboende på vårdcentralen

Inrätta en avdelning för bland annat korttidsboende, trygghetsplatser och vård i livets slutskede på Hemse vårdcentral.

Det föreslår en boende på södra Gotland i ett medborgarförslag, eftersom det länge har funnits ett behov av såna platser.

Enligt medborgarförslaget kommer plats att finnas då nya äldreboendet står klart.

"Ta tillfället i akt och utnyttja de lokaler som blir lediga på Hemse vårdcentral", står det att läsa i medborgarförslaget.