Sida

Framtiden för Östersjöenheten utreds

Framtiden för Sidas Östersjöenhet på Gotland utreds just nu. Utredningens ska vara klar inom kort och handlar bland annat om vem som ska vara huvudman för enheten

Det kan bli någon annan än Sida, säger Thomas Johansson, chef för Östersjöenheten på Gotland.

Ett förslag som han ser som möjligt, är att enheten i fortsättningen tillhör Svenska Institutet som också har ett Visbyprogram.

Sida står inför stora besparingar och det innebär bland annat minskade reseanslag och vikariestopp på Gotland.

Totalt har enheten 16 årsarbetare i Visby.