sigtuna

Större naturrestervat i Rävsta

Rävsta naturreservat i Sigtuna kan utvidgas. Kommunledning vill att den tidigare campingplatsen mellan Sigtuna och Märsta ska ingå i reservatet i framtiden.

Det tidigare campingområdet har rik våtmark där bland annat hackspettar häckar. Dessutom finns kulturhistoriska fornminnen i området.

Naturreservatet i Rävsta är ett av kommunens mest populära friluftsområden.

I dagsläget omfattar naturreservatet 182 ha med både bostäder, Naturskola, Rävsta skola, Lunda ridanläggning och Friluftsfrämjandets verksamhet vid Embarsboda.

Beslut om utvigdningen väntas i oktober.