jönköping

Dåliga betyg kan löna sig

Elever som misskött sig eller av någon annan anledning inte får betyg när de går ut nian i Jönköping kan få betalt för att läsa i sommar istället.

Upp mot 2 100 kronor kan eleverna få för att läsa in det de inte klarat under skoltid.

– När det gäller sommarskolan har vi trott att det är viktigt att ha både morot och lite piska i det, därför kommer man få betalt för de tillfällen då man deltar i undervisningen säger Mats Green (M), kommunalråd i Jönköping.

Varför ska man få betalt?

– Vi ser att det är ett bra sätt att både stimulera och motivera elever att sköta sin sommarskola på bästa sätt och hämta in de kunskapsluckor man skaffat sig.

Men vad ger det för signaler till elever som skött sig, att om man missköter sig och går i sommarskola kan man få betalt?

– Det är ju inte bara så, vi ser ju också till att stötta upp med utbildning i studieteknik för att ge en bättre grund för gymnasiestudier. Sedan är det ju så att de som inte som får gå sommarskola givetvis är fria att gå den övriga feriepraktiken.

Men ser du inget kontroversiellt i detta?

– Nej, vi ser det tvärtom som positivt att man både kan ha morot och piska i sommarskolan.

Det är 100 ungdomar i årskurs 9 - som saknar betyg i ett av ämnena svenska, matematik eller engelska - som kommer att få ersättning för att läsa in. De läser fem timmar per dag och får 30 kronor per timme, totalt 2 100 kronor.

Det Socialdemokratiska oppositionsrådet Peter Persson är dock inte förtjust i.

– För det första är det här inte beslutat någonstans och vi har väl fortfarande demokrati i kommunen. Sedan är det oerhört märkligt att inte behandla alla lika. Vad jag förstår är det de som kan läsa upp ett betyg och redan kommit in på sommarskola som ska få ersättning för att göra det. De som behöver läsa upp två betyg får ingen ersättning. De som klarat skolan de får inget sommarjobb. Det är fullständigt orimligt, det blir ju nya orättvisor säger Peter Persson.

Bland niondeklassarna på Flahultsskolan i Norrahammar råder det delade meningar. Caroline Lilja och David Rumbäck går båda i nian.

– De som ska gå sommarskola tycker säkert det är jättebra, men vi som jobbat i skolan tycker det är lite orättvist säger Caroline.

– Om man får pengar för det är det ju riktigt bra, säger David.

Flahultsskolans biträdande rektor Annika Ebefors förstår att en del elever tycker det är orättvist att elever får betalt för gå i skola.

– Det känns lite märkligt, sommarskolan är jätteviktig för de elever som inte når målen och för dem är det här en bonus helt klart. Men det kan ju upplevas orättvist av de andra eleverna.

En av de ska gå i sommarskola är eleven Ernst Ryd och han tror att det kan vara bra att elever som läser upp betyg får betalt.

– Jag tror att fler elever skulle gå in för det om man får pengar och inte bara skita i det.

Chefsjuristen på Skolinspektionen, Ingegärd Hilborn, säger till Nyheterna att Skolinpsektionen inte tidigare stött på något liknande.

Frågan är inte reglerad i skollagen, men enligt Skolinspektionen kan det bli aktuellt att utreda frågan om det kommer in en anmälan säger Ingegärd Hilborn till Nyheterna.