Säffle

Fängelse för bidragsbrott

Fängelse i fem månader blev domen för en 62-årig Säfflebo som döms för att ha lurat Försäkringskassan.

Mannen har under flera år haft betydande arbetsinkomster, samtidigt som han fått sjukersättning.

Försäkringskassan kräver att mannen ska betala tillbaka drygt 560 000 kronor som han fått ut under tiden förste juli 2005 till och med 31 augusti 2009.

Enligt tingsrättens dom har mannen gjort sig skyldig till ingrepp i det trygghetssystem som samhället ställer till förfogande för den enskilde medborgarens sociala välfärd och säkerhet, och som i många fall kan vara agörande för den enskildes överlevnad.