Karlskrona

Femklövern lovar datorer åt alla elever

Alla elever i Karlskrona ska få en egen laptop från och med årskurs sex. Det lovar den borgerliga Femklövern i sina budgetdirektiv för de kommande tre åren

Femklövern vill börja med två grundskolor i Karlskrona för att så småningom alla elever ska ha en egen dator.

Datorn ska eleverna kunna ta hem och göra läxor på.

Satsningen beräknas kosta 6,5 miljoner kronor de första tre åren.

Men det folkpartistiska kommunalrådet, Kent Lewén, säger att erfarenheter från andra skolor visar att elevernas motivation ökar rejält.