Jämtlands län

Flygbolag tvingas betala höga böter

Flybolaget NextJet får betala stora avtalsviten på grund av förseningar och inställda turer i flygtrafiken.

Enligt Rikstrafiken har flygbolaget inte skött flygningarna som de ska till ett stort antal orter i landet, bland annat till Östersund och Sveg.
Rikstrafiken har vid upprepade tillfällen begärt in uppgifter av NextJet om orsaker till brister i punktligheten och inställda turer, men flybolaget har inte inkommit med begärda uppgifter. Dessutom har bolaget rapporterat in felaktiga biljettintäkter.