nyköping

Klövern måste bekosta undersökning

Fastighetsbolaget Klövern i Nyköping förlorade även i Miljödomstolen mot Nyköpings kommun om miljöundersökningen av ett kemikalieförgiftat område i Kungshagen i hamnområdet.

Bolaget vill bygga bostäder där, men eftersom området är kraftigt förorenat av miljögifter så krävde kommunens miljönämnd att Klövern först skulle bekosta en fördjupad undersökning inför en eventuell sanering av området.

Bolaget som motsatt sig detta förlorade först i länsstyrelsen och nu också alltså även i Miljödomstolen.

Domstolen flyttar dock fram tiden för när undersökningen ska vara gjord, från 15 maj till sista augusti i år.