Lysekil

Lysekil fokuserar på havet

Lysekil är enda staden i Sverige som hänger på en europeisk dag med maritimt fokus – European Maritime Day – på torsdag.

Då kommer företagare att träffas för att spåna idéer om turism med havsanknytning. Målet är att Lysekil ska bli Sveriges maritima centrum.

En annan maritim nyhet från Lysekil är att mässan Båt och Hav som genomfördes första gången i år kommer att arrangeras även nästa år.