Sollefteå

Kyrkofasader räddas genom underhåll

Kyrkofasader i länet ska räddas genom tidigt underhåll. Den här veckan utbildas därför kyrkvaktmästare i Sollefteåtrakten i att sköta underhållet av putsade kyrkofasader.

Flera avlänets kyrkvaktmästare deltar i en kurs där de lär sig hur de ska sköta underhållet av kyrkofasaderna.

– Det här är det främsta kulturarv vi har i Sverige och som fortfarande brukas. Det här ska vi vara otroligt rädda om, säger Thore Andersson, byggnadsingenjör vid Härnösands stift.

Fasaderna är dyra att renovera. Under några år har Härnösands stift därför satsat på att höja kvaliteten på renovering och underhåll av de putsade kyrkofasaderna.

– Man borde kunna hålla efter små skador själv. Vi vill att församlingarna ska sköta sina byggnader själva och hålla efter dem och inte släppa iväg små skador. Små skador blir stora efter kort tid. Vi vill komma åt det. säger Thore Andersson.

De har hållits kurser för murare och andra yrkesgrupper som anlitas för renovering av fasaderna för att få en hållbarare kalkputs. Nu är det kyrkvaktmästarnas tur att lära sig mer om vården och underhållet av fasaderna.

– Vi har lagat på kyrkan här i Sollefteå, säger Gunnar Nyman, kyrkvaktmästare i Helgum.

– Vi ska hjälpa till att laga de putsskador som blir, fortsätter han.