stockholm

Förbud mot dubbdäck kan utvidgas

Inför kommande vintrar planerar Stockholms stad för ett större dubbdäcksförbud. Nu har Transportstyrelsen öppnat för möjligheten.

Stockholm har svårt att klara gällande luftkvalitetskrav, och en större zon med dubbdäcksförbud är ett sätt att få ned nivåerna av små skadliga partiklar.

– Det är ett mycket effektivare och tydligare att ha en miljözon, än att skylta upp på enskilda gator som vi har gjort nu, säger Ulla Hamilton (M) trafik- och miljöborgarråd i Stockholm.

Kan trängselskattezonen vara en möjlig avgränsning?

– Det kan den nog vara, eller också den miljlözon som vi har för tunga fordon idag. Men trafikkontoret får titta på det och återkomma.

Ulla Hamilton har idag gett förvaltningen i uppdrag att utreda hur en större zon med dubbdäcksförbud kan se ut. Det för att Stockholm ska klara de krav på luftkvlitén som gäller för små skadliga partiklar.

Transportstyrelsen, som utrett frågan åt regeringen, anser att dubbdäck ska kunna förbjudas om det finns särskilda skäl. Att stockholm inte klarar miljökraven öppnar för möjligheten.

– Vi har problem med att klara direktiven och borde vara ett tungt vägande skäl till varför man skulle få möjlighet att använda sig av miljözonsverktyget, säger Ulla Hamilton (M).

Hon menar att det kan bli dubbfritt i den nya zonen redan i vinter. Men innan zonen införs måste ett regeringsbeslut tas.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se