Västerbottens län

Små magasin kan inte dämpa vårfloden

I går slogs produktionen av dricksvatten ut i Skellefteåområdet. Tillrinningen ökade för snabbt och vattenverket översvämmades. Vattenmagasinen i nedre delen av älvsområdet räcker inte till för att dämpa flödet och minska översvämningarna.