Ingen förhandsgranskning av budgetar i EU

Det kommer inte att bli något av med förslaget om att EU-kommissionen i förväg ska kunna granska enskilda länders budgetar. Det är enligt Sveriges finansminister Anders Borg resultatet av de diskussioner EU:s finansministrar i dag haft i Bryssel.

– Det är inte så att kommissionen ska granska vår budgetpolitik, det kanske blev det intrycket nu under nåt tillfälle, och det kanske kommissionen bidrog till, men nu har de varit väldigt tydliga med att något sådant är det inte frågan om.

Enligt Anders Borg fick alltså EU-kommissionen bakläxa på sitt förslag. En viss förändring blir det ändå att bli för Sverige. I dag skickar det svenska finansdepartementet in ekonomiska uppgifter till EU-kommissionen i januari månad. I framtiden ska det i stället ske i april vilket innebär att EU-kommissionen kan göra sin ekonomiska bedömning utifrån siffror som är mer aktuella.

– Det blir ju mer uppdaterat, eftersom vi i såna fall skickar in de prognoser vi gör med anledning av vår vårproposition och det har ju fördelen att det blir en mer uppdaterad ekonomisk bedömning.

När det gäller Spaniens och Portugals nedskärningsprogram ska de analyseras innan finansministrarna tar ställning. Sveriges finansminister Anders Borg anser att länderna måste göra betydligt mer än vad som sagts om det ska gå att få budgetunderskotten att sjunka till den tillåtna 3 procentsgränsen år 2013.

– Man måste helt enkelt vara i en situation där man inte får en självexploderande utveckling av budgetarna och då kan man nog ifrågasätta om det är rimligt att man har så låg ambition att det räcker med 3 procents underskott 2010.

Det stora problemet är alltså ländernas skuldsättning. Enligt EU:s regler tillåts skulden vara sextio procent av ett lands samlade värde av varor och tjänster. I dag ligger många länder på eller är på väg mot 80-90 procent.

Och skulderna gör att säkerhetsmarginalerna försvinner och detta är den verkliga faran för EU, säger Anders Borg.

– Skuldnivåerna är kanske mer farliga än vad man kanske tidigare föreställde sig. Jag tror att det finns en betydande insikt om att det är svårt att värja sig från skuldaritmetiken, den är hård och brutal.