Vänersborg

Hela BUN kan avsättas i kväll

I kväll kan det bli så att hela barn- och ungdomsnämnden i Vänersborg måste avgå, när fullmäktige tar ställning till ansvarsfrihet efter revisorskritiken.

I går avsade sig samtliga socialdemokrater och centerpartister sina förtroendeuppdrag i nämnden. Men än sitter de faktiskt kvar, för fullmäktige måste godkänna deras avgång.

För att fullmäktige ska kunna godkänna deras avhopp krävs att Centerpartiet och Socialdemokraterna i Vänersborg väljer nya ledamöter och ersättare till barn- och ungdomsnämnden. Det står i kommunallagen.

Så trots att de 14 socialdemokraterna och centerpartisterna sa i går att de avgår med omedelbar verkan, så upphör deras förtroendeuppdrag först när det finns nya personer på deras stolar.  Och det är väl osäkert om man kommer att hinna med det tills i kväll.

Då ska fullmäktige ta ställning till ansvarsfrihet eller inte för Barn- och ungdomsnämnden i Vänersborg för året 2009. Även de fyra ledamöter, som redan avgått, med förre ordföranden S Anders Larsson i spetsen finns med i det beslutet.

Revisorerna anser att  hela den nuvarande nämnden, plus de fyra har misskött projekt "Arena Vänersborg", så att man inte kan lita på dem som förtroendevalda.

Men oppositionen i nämnden protesterar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar till exempel gemensamt in ett yrkande på att deras ledamöter i Barn- och ungdomsnämnden ska undantas från all skuld, för att de har sagt nej till Arena Vänersborg under hela processen och bör få ansvarsfrihet, tycker de.

Men frågan är om majoriteten i fullmäktige, Socialdemokraterna och Centern, kommer att låta sina egna partikamrater ensamma bära hundhuvudet för Arenaprojektet, eller se till att hela Barn- och ungdomsnämnden måste avgå.