Säkerheten kring bröllopet kostar 7 miljoner

I dag presenterar Hovstallet planerna för kortegevägen på kronprinsessan Victorias bröllopsdag. Säkerhetsarrangemanget kring bröllopet är stort.

En tredjedel av polisstyrkan i Stockholm är utkommenderad och hela organisationen med dykare, prickskyttar och civilklädda agenter är redo, berättar Ulf Göranzon, informationschef vid Stockholmspolisen.

– Det är förmodligen den största kommenderingen vi har gjort i modern tid. Det är lite drygt 2 000 poliser som kommer att tjänstgöra under den här kommenderingen.

Här på Stockholms slotts yttre borggård vandrar turisterna och tar bilder på högvakten, byggnaden och de svarta bilarna med tonade vindrutor som då och då åker in.

Några spanska turister berömmer Victorias val av en man av folket.

Men den 19 juni kommer borggården att vara stängd för allmänheten, berättar försvarets paradansvarige, överstelöjtnant Richard Beck-Friis Häll.

– Då kommer vi att leasa av området ungefär klockan 7 på morgonen och då finns det ett mindre område kring själva kyrkan och på den yttre borggården som kommer att vara avspärrat för allmänheten. Hit kommer ingen att komma.

Säkerhetsfrågorna har ingående diskuterats av polis, försvaret, räddningstjänsten och hovet.

– Säkerheten för allmänheten, transporten som ändå ska gå, hur man ska stå, om folk svimmar. Det är ju en typ av säkerhet. Personskydd är Säpos sak.

– Vad gör vi om vagnen går sönder? Hur ska vi hantera det? Det tittar vi och Hovstallet på.

Ulf Göranzon på Stockholmspolisen säger att beslutet om vilka speciella styrkor som kommer att användas under bröllopsdagen kommer att bestämmas senare i juni, beroende på den information polisen har då, om till exempel hotbilder.

– Vi har dykare med i vår organisation och de kommer naturligtvis att få sina arbetsuppgifter också om de skulle vara nödvändigt.

Prickskyttar?

– Den organisation vi arbetar med innehåller alla de här ingredienserna.

Kommer vi att få se folk som ligger på taken och bevakar säkerheten därifrån?

– Kanske. Kanske inte. Det vet vi inte just nu.

Civilklädd polis bland publiken?

– De finns alltid med i alla sådana här specifika tillfällen där vi har stora kommenderingar.

Hur kommer säkerheten i luftrummet att garanteras?

– För närvarande så finns ett förbud mot flygtrafik inom Brommas kontrollzon. Där ska bara polisflyget och räddningstjänsten kunna flyga tillsammans med den ordinarie trafiken på Bromma förstås.

En uppskattning är att säkerhetsarrangemanget kommer att kosta cirka 7 miljoner kronor men helt säkert vet man först efter bröllopet.

Ettorna Emma, Natalie, Astrid, Amanda, Felix och Hugo på Utsäljeskolan i Huddinge svarar samstämmigt på frågan om de tror att det kommer att bli många poliser ute på gatorna i Stockholm den 19 juni.

– Jaaaaaa.