Barn utelämnar ofta i vittnesmål

Barn utelämnar ofta central information i vitnesmål efter att ett brott har begåtts. Det står klart efter fyra olika studier där totalt 650 barn i Göteborgsområdet deltagit.

Däremot kunde barnet minnas en händelse bättre om dom fick skriva ner sitt minne av det dom upplevt.

Doktoranden Emma Roos af Hjelmsäter vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet har lett forskningsarbetet.

– Det är allvarligt med tanke på att man måste vara medveten om att det som ett barnvittne berättar kanske inte är självupplevt utan att det kan vara så att det information som de har fått berättat för sig av någon annan, säger hon.

Studierna av barnen mellan 7 och 13 år har gjorts under fyra år vid den psykologiska instutionen vid universitet i Göteborg. Tidigare forskning har främst handlat om hur man ska förhöra barn, till exempel hur frågor ska ställas till ett barn.

– Jag skulle hoppas på att man ska utarbetar riktlinjer för hur man bör skydda vittnesmål på samma sätt som man skyddar teknisk bevisning, att de inte pratar med varandra, säger Emma Roos af Hjelmsäter.

Patrik Lillkvist är chef för familjevåldsgruppen på Stockholmspolisen och han känner igen bilden.

– Det man kan säga som en risk är att om man diskuterar för mycket så kan man få med infallsvinklar som inte är ens egna, säger han.

När ett barn ska förhöras måste man först få godkänt av barnens föräldrar, vilket innebär att det kan ta några dagar innan barnet förhörs.