Samarbete ska ge dömda bättre vård

Nu ska dömda personer med missbruksproblem få hjälp med sitt missbruk samtidigt som de får hjälp att ta itu med sitt kriminella beteende.

– Vi har behandling för missbruk och beroende. Kriminalvården har sina påverkansprogram. Nu gör vi det ihop, säger Stefan Borg, verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm inom Stockholms läns landsting.

Redan när den dömde sitter på anstalt eller är i frivården utformas en individuell behandlingsplan där man tar itu både med missbruket och kriminaliteten.

Kriminalvården ger bland annat kbt, kognitiv beteendeterapi, för hur man hanterar sitt kriminella beteende. Beroendevården har sin arsenal för själva missbruket.

Behandlingen fortsätter även när personen är frisläppt, säger Inga Mellgren, som är chef för kriminalvården i Stockholmsregionen.

– Det finns större förutsättningar att man kan klara ett liv utan missbruk, utan kriminalitet och där man också får en möjlighet att fortsätta en behandling så länge man behöver, säger Inga Mellgren, chef för kriminalvården i Region Stockholm.

Erfarenheter från forskningsprojekt kring amfetaminmissbrukare med ADHD, en neuropykiatrisk funktionsnedsättning, visar på goda resultat då insatser sätts in på två fronter.

Samhällsekonomiskt får man på varje satsad krona 20 tillbaka när man förhindrar återfall i brott, men vinster gäller även för den enskilde, menar verksamhetschef Stefan Borg

– För många patienter med ADHD är det så att de äntligen känner en förståelse för varför man är som man är och varför man har gjort dom här sakerna som man gjorde, som man vet i grunden inte är något bra. Det är för många en upprättelse kan man säga, säger Stefan Borg, verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns landsting.

En majoritet av alla dömda brottslingar har missbruksproblem, och till att börja med ska amfetaminmissbrukare med ADHD, personer som utövar våld i relationer och rattfyllerister erbjudas den här hjälpen.

Samarbetet är unikt i den här omfattningen och finns bara i Stockholms län, säger verksamhetschef Stefan Borg.

– En viktig förutsättning här i Stockholm är att vi har ett gemensamt policyprogram, där både socialtjänstens missbrukarvård i alla kommuner, beroendevården i landstinget och kriminalvården finns med. Det har vi jobbat med ett antal år. Så det är ett stort grundarbete och det finns inte i dom andra regionerna på samma sätt och det är en hämsko för dom, säger Stefan Borg, verksamhetschef vid Beroendecentrum Stockholm, Stockholms läns landsting.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se