Umeå

Umeå kommun satsar på Norrbotniabanan

Umeå kommun bidrar med pengar för att Norrbotniabanan ska bli verklighet i framtiden. Näringslivs- och planeringsutskottetbeslutade igår att skjuta till 320 000 kronor under tre år för det fortsatta arbetet.

Norrbotniabanegruppen ska söka strukturfondsmedel från EU under perioden 2011-2013 för att med informationsinsatser och kunskapsspridning fortsätta verka för att en järnväg från Umeå och norrut byggs i framtiden.

Satsningen beräknas kosta drygt 9 miljoner kronor och EU kräver medfinansiering till hälften. Därför vänder sig gruppen till kommuner längs banans tänkta sträckning, landsting och länstyrelser i Norr- och Västerbotten med begäran om stöd.