Örebro

Barnakut blir verklighet på USÖ

(Uppdaterad 16:20) En särskild barnakut kommer att öppnas på Universitetssjukhuset i Örebro nästa år. Men Gunnar Skeppner som är verksamhetschef på Barn och ungdomskliniken i Örebro, tycker att pengarna skulle ha kunnat användas på ett bättre sätt.

Den nya barnakuten på Universitetssjukhuset Örebro kommer bland annat innebära en säkrare och tryggare miljö för barnen.

Och det blir en samlad enhet där barnen kan vara så de slipper flytta runt, det berättar Gunnar Skeppner. Men han ser även en baksida till satsningen.

- Det är ju mycket pengar som vi satsar på detta, och verksamheten har väldigt begränsade resurser. Så känns det lite så att vi skulle vilja vara med i en diskussion om var pengarna gör bäst nytta.

Han berättar att flera kliniker runt om i länet är i behov av att rustas upp.

Gunnar Skeppner är inte missnöjd med att det ska byggas till en barnakut till USÖ. Tvärtom. Han tycker det är en bra investering. Problemet är bara att barn- och ungdomsvården i länet är ansträngd ekonomiskt, och han tycker att större fokus borde ligga på det

-Vi har väldigt snåla resurser på vår klinik. Det är sådana saker man helst skulle vilja diskutera i ett sammanhang så man ser det stora hela.

Anledningen till att man öppnar en barnakut är att miljön på dagens akutmottagning, många gånger inte motsvarar den trygga och anpassade miljö som sjukhuset vill ska möta barnen i en utsatt situation.

Samtidigt kommer också nuvarande akutens väntrum att förändras för att förbättra säkerheten för vuxna patienter, besökare och personal.

Besluten togs av landstingsstyrelsens ekonomi- och investeringsutskott på tisdagen.

Dyr affär
Än så länge har planeringen av barnakuten kostat runt 2 miljoner kronor, och själva bygget av barnakuten och vuxenakuten kommer att kosta omkring 20 miljoner kronor, berättar socialdemokraten och Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg Fransson.

Hon är medveten om att barn- och ungdomsvården i länet behöver mer stöd ekonomiskt.

- Naturligtvis är det något vi har ögonen på. Men det finns också mycket att göra inom ett sjukhus och inom en klinik om man ska föra sådana diskussioner. Det är alltid lätt att man vill ha mer när man gör någonting.

Pengarna till utbyggnaden kommer från en investeringsbudget. Det handlar om byggpengar, som inte påverkar hur mycket ekonomiskt stöd Barn- och ungdomskliniken, eller andra kliniker får.

- Miljön på akutmottagningen är inte den bästa för barnen. Så det är absolut något vi tycker är väldigt bra, säger Gunnar Skeppner.

Han är trots allt glad över att barnen får en egen akutmottagning.