Östhammar

Två skolor kan läggas ned

Den borgerliga majoriteten har nyligen tagit ställning för att bygdeskolorna i Film och Morkarla ska läggas ner på några års sikt, vilket väckte protester på mötet vid Bruksgymnasiet i Gimo.
Vad tycker du om att de två skolorna kan läggas ned? Skriv här!

– Vart är underhållet på de här skolorna? Ni säger att ni ska lägga ner skolorna, tacka för det när ni inte underhållit dem på alla dessa herrans år.

– Jag kommer nog inte att svara på det. Vi hyr av tekniska kontoret och det får de svara för. Vi kan inte sköta om dem.

– Men är man då inte intresserad av vad man hyr för någonting?

– Jo, verkligen.  

Östhammars kommun hade kallat till offentligt möte i den heta skolfrågan innan barn- och utbildningsnämnden i morgon ska ta sitt beslut i frågan, som sedan går vidare till kommunstyrelse och fullmäktige för slutligt beslut. Och ett 50-tal personer kom i går kväll till Bruksgymnasiet i Gimo för att diskutera vilka skolor i kommunen som ska läggas ner.

Den borgerliga majoriteten har alltså efter långt utredande tagit ställning för att två av bygdeskolorna måste bort, Film och Morkarla, medan övriga tre bygdeskolor ska ha enbart lågstadium och förskola, det är Gräsö, Ekeby och Snesslinge. Majoriteten har hoppats på enighet över blockgränserna för att kommunen ska få ett beslut som inte rivs upp vid ett eventuellt maktskifte efter valet.

Hittills har Socialdemokraterna inte velat ta ställning i frågan, men nu börjar deras uppfattning stå klar.

– Om det också ska kunna få någon effekt, att det faktiskt blir mera resurser och bättre kvalitet kring barnen och deras trygghet, då måste vi nog försöka ta bort en skola till, säger Margaretha Widén-Berggren(S).

Enligt vad Upplandsnytt erfar så är det Snesslinge skola som Socialdemokraterna också diskuterar att ta bort.