Sophämtningen i Västerås snart helt privatiserad

Företaget Ragnsells har fått uppdraget att hämta hushållsavfall i centrala och östra Västerås från den 1 februari nästa år.

Det beslutade Tekniska nämnden igår. Nämnden var enig.

Avtalet med Rgnsells gäller i fem år, med möjlighet till två års förlängning.

Sophämtningen i den västra delen av Västerås sköts redan av ett privat bolag sedan omkring ett år tillbaks. Där hämtas hushållsavfallet av företaget Sita.

Elisabeth Adolfsson
nyheterna.vstm@sr.se