Görans andliga upplevelse

Göran Greider säger att han inte hade en religiös uppväxt. Ändå hade han något av en andlig upplevelse i början av 2000-talet då han kände en närvaro han inte kunde förklara. Vi undrar också om det inte var så att gud var en helt vanlig byggarbetare?