Halmstad

Förbud på gång vid Penngränd

Det regionala skyddsombudet vid Svenska Transportarbetareförbundet kräver nu att Arbetsmiljöverket ingriper och tvingar fram förbud mot sophämtning vid Penngränd på Bäckagårdsområdet i Halmstad.

Orsaken är att Halmstad Energi och Miljö, HEM, inte anser sig kunna göra något åt sophämtarnas problem på platsen, något man meddelat Transportarbetareförbundet i ett brev.

Bakgrunden är att fastighetsägarna på Penngränd, som egentligen är fem återvändsgränder med en gemensam ledgata, inte vill rulla fram sina sopkärl till den centrala uppsamlingsplats som finns och det har orsakat belastningsskador för sophämtarna som själva måste rulla fram ett 40-tal sopkärl utmed fem cirka 100 meter långa infarter.