Västernorrland

Ingen risk för höga vattenflöden - än

Den kraftiga vårfloden har skapat stora problem på flera håll i Norrland men i Västernorrland ser det inte ut att bli några problem än så länge. Höga flöden i de övre delarna av våra älvar kan dock ställa till med problem framöver.

– Tittar man på de tillrinnande vattendragen så är det en bit över det normala och en del översvämningsproblem här och där, säger Björn Norell på Vattenregleringsverken i Östersund som har en övergripande koll på Sveriges vattendrag.

Precis så lugnt och sävligt som Ljungan glider fram glider också våra två andra älvar fram, åtminstone i de nedre delarna. Men det finns viss risk för både Indalsälven och Ångermanälven att vattenflödena ökar i de nedre delarna eftersom flödena är ganska höga i biflöden som Hårkan och Långan i Jämtland.

– Ja det kan ju bli höga flöden, men det vet vi inte ännu utan det beror på hur snabbt tillrinningarna avtar i de övre delarna av älvarna, säger Björn Norell.

Men just nu är det i de övre delarna älvarna som de höga flödena finns och exakt hur det kommer att se ut framöver är svårt att säga.