Rödgröna satsar på förskola

Den rödgröna oppositionen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Uppsala presenterade i dag sin budget för kommunen de kommande åren. De har fokus på förskola, jobb och klimatarbete. Vad tycker du om deras budget?

I ett kafé nere vid stationen framför ett draperi med en ros, en maskros och en nejlika på radade Uppsalas oppostion upp sig för att berätta hur de, om de får makten, vill fördela pengarna och som de kallar det i en ny färdriktning.

Det finns både likheter och skillnader när man jämför de båda partiblocken åt i Uppsala. De rödgröna har mer pengar att använda till kommunens verksamheter jämfört med den sittande Alliansen. Det bygger bland annat på att man höjer skatten med 20 öre, eller om det blir en rödgrön regering, bibehållen skattenivå och istället ökade statsbidrag till kommunen.

Men de röd-gröna tar också bort exemplevis vårdnadsbidraget, näringslivets utmanarrätt som de menar kostar att administrera och räknar med att kunna energieffektivisera kommunen. Dessutom bygger deras budget på att man lånar mer pengar än vad alliansen gör. På så sätt har de mer i plånboken att fördela.

Hur vill då de rödgröna fördela pengarna? Jo, precis som de borgerliga vill man prioritera förskolan. 100 miljoner kronor per år ska skapa fler platser, minska barngrupperna och öka personaltätheten berättar Marlene Burwick (S).

– Vi vill också öka tiden i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa. Idag får de barnen gå 15 timmar i veckan och vårt mål över mandatperioden är att man ska kunna ha 25 timmar i veckan. Då kan man planera dagarna bättre och få ut mycket mera av det pedagogiska innehållet i förskolan som är viktigt även för de här barnen, säger hon.

Extra pengar läggs också på skolan och barnomsorgen, eller fritids som det kallas.

– Uppsala har kanske de allra största grupperna och den lägsta personaltätheten i landet inom skolbarnomsorgen. Det är klart att det inte är bra för barnen. Barn måste bli sedda och bli bekräftade och det går inte i Uppsalas skolbarnomsorg i dag, menar Ilona Szatmari Waldau (V).

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Uppsala menar också att de kan bidra till att få fler i arbete. Återigen - om Mona Sahlin blir statsminister, så utlovas 1 400 utbildnings- och praktikplatser. Utöver det satsar de rödgröna 14 miljoner kronor på sommarjobb till unga under nästa år och på ett utökat samarbete med arbetsförmedlingen.

– För att få erfarenhet och få in en fot på arbetsmarknaden. Det tycker vi är mycket väsentligt, säger Marlene Burwick (S).

Satsningarna på kommunens miljöarbete ser också annorlunda ut jämfört med Alliansen förutom att de båda vill satsa på stomlinjerna i kollektivtrafiken. Men de rödgröna i Uppsala vill även mer tydligt börja satsa på spårvargnar under mandatperioden. Dessutom vill man satsa 75 miljoner kronor om året på egna vindkraftsverk, berättar Maria Gardfjell (MP).

– Det är oerhört förmånligt för kommunen att bygga egen vindkraft som det ser ut i dag. Elen blir billigare att köpa så det kommer löna sig ganska snabbt, säger hon.

100 miljoner kronor per år ska öka personaltätheten och minska grupperna i förskolan. Vad gäller miljösatsningen jobbar de aktivt med att få fram en plan redan under 2011 för en spårburen kollektivtrafik i Uppsala. De vill också lägga 75 miljoner kronor om året på investering i egna vindkraftverk.

Upplandsnytt gick en runda på stan för att höra vad Uppsalaborna tyckte om budgetförslaget. Gertrud Häggström fastnade för satsningen på fler hyreslägenheter.

– Hyreslägenheter är bra så att ungdomar har råd att bo någonstans, säger hon.

– Det jag kan tycka är att det är bra att man gör satsningar på skolan och förskolan och framför allt att man gör betydande satsningar på fritidshem, säger Dan-Ola Storm från Rasbo.