Portugisisk drogkamp

För nästan tio år sedan avkriminaliserade Portugal droganvändningen och började döma folk till vård istället för fängelse. Beslutet har inte fått de negativa effekter som förutspåddes av kritikerna, tvärtom pekar statistiken på att användningen bland ungdomar minskat, att antalet HIV-smittor orsakade av orena sprutor sjunkit, och att fler än någonsin söker behandling mot sitt missbruk. Nu ökar omvärldens intresse för den portugisiska linjen, samtidigt som nolltoleranslinjen kritiseras för att vara ineffektiv. Reportage av Anna Jonasson. 16-timmen