Thomas Quick vill slippa psykvård

Thomas Quick, eller Sture Bergwall som han numera heter, har överklagat Förvaltningsrättens beslut i början av månaden att han ska ha fortsatt rättspsykiatrisk vård. Förvaltningsrätten gör en rutinmässig prövning var sjätte månad, men det är första gången som Quick överklagat ett beslut, enligt Aftonbladets webb. Quick anser sig nu frisk och kräver oberoende utredning av Sociasltyrelsens rättsliga råd.