Onsdag 19/5

Hoburgens fyr räddad

Ett antal gotländska fyrar har ju varit hotade att släckas för gott sedan Sjöfartsverket för några år sedan bestämde sig för att lämna ägande och drift av fyrar. Det här har drabbat fyrar i hela landet och på Gotland har man löst det så att hembygdsföreningar har tagit över ägandet av fyrar. För att hjälpa till med det här, att stötta hembygdsföreningarna, så bildades Föreningen Fyrtillsyn Gotland, och nu är Hoburegns fyr räddad...  Jan Ströberg, fyrentusiast och ordförande i föreningen Fyrtilsyn Gotland berättar mer...