Överförmyndare misstänks för jäv

Överförmyndaren i Tranås misstänks för jävsbrott, alltså att man agerar som myndighetsperson i ett ärende där man själv är inblandad. Länsstyrelsen ska nu utreda fallet.
Överförmyndaren avstyrkte att en god man skulle utses för en äldre tranåsbo. Men senare framkom det att överförmyndaren själv var släkt med den äldre och att han tillsammans med en familjemedlem skötte dennes ekonomi. Familjen hade också fått gåvor av den äldre släktingen, vid ett tillfälle 140.000 kronor, berättar Tranås Tidning.