Vänersborg

”Vi har tagit vårt ansvar”

Projektet Arena Vänersborg gick överstyr säger Barn- och ungdomsnämndens ordförande Marie Dahlin. Nu tar hon sitt politiska ansvar och avgår.

– Vi har tagit vårt ansvar gentemot revisorerna, säger hon i dag, en dag efter att hon och övriga socialdemokrater och centerpartister avsagt sig sitt nämnduppdrag.

Det är först i kväll som kommunfullmäktige formellt kan tvinga hela nämnden att avgå genom att inte bevilja dem ansvarsfrihet för 2009. Men för Marie Dahlin är saken redan avgjord.

– Oavsett vad som händer i kväll så har revisorerna sagt sitt och då hör det till det politiska spelet att man tar ansvar för det.

Marie Dahlin blev ordförande i nämnden för ett halvår sedan, och kom alltså in i nämnden sent i Arenaprojektet. Hon säger att var medveten om att det skulle bli stormigt.

– Jag var medveten om det när jag klev in, en politiker finns de ingen som älskar.

Det finns fortfarande ingen slutkostnad för arenan, och flera utredningar pågår om vem som egentligen bär ansvaret för kostnadsutvecklingen för bygget. Kommunen stämmer till exempel konsultbolaget WSP på över tre miljoner kronor. Marie Dahlin tycker att det är tråkigt att nämndledamöterna blir syndabock innan man har alla fakta på bordet.

– Det som är värst är att processen inte klar, många frågetecken finns kvar. Nu ska man dömas, men ändå så är inte alla stenar vända på, säger hon.