Östergötland

Avtal visar att Ostlänken måste utredas vidare

Planeringen av Ostlänken måste fortsätta. Det menar regionförbundet Östsam som trots regeringens tidigare nej, går vidare i frågan.

Anledningen är att det enligt Östsam finns ett avtal om medfinansiering till Citybanan där berörda kommuner och landstinget i Sörmland och Östergötland bidragit med 650 miljoner kronor. I det avtalet står det att staten förbinder sig att genomföra den slutliga järnvägsplanen för Ostlänken, vilket Östsam menar ännu inte har infriats.

Regionförbunden kräver att regeringen för in Ostlänken i åtgärdsplanen 2010-2021, oavsett om en nationell satsning på höghastighetsbanor dröjer .

– Händer det inget under året måste de kommuner och landsting sätta sig ned och diskutera om vi fortfarande kan vara med och finansiera Citybanan, säger Jan Owe-Larsson, förbundsordförande i Östsam.