Miljarder bladlöss lusar ner Östersjön

Väldiga mängder bladlöss har fallit ner i Östersjön de senaste dagarna.

Krypen ligger nu i enorma mängder på vattenytan i Stockholms skärgård och andra områden.

Troligen har lössen förts hit med vindarna från Ryssland.

Beräkningar antyder att det rör sig om många miljarder bladlöss. På vissa ställen är lagret av kryp decimetertjockt.

– Fenomenet är mycket ovanligt, säger Lars-Åke Janzon, biolog på Riksmuseet i Stockholm till TT.