Ingen har varslats om uppsägning i maj

Vågen av varsel tycks nu vara över här i Dalarna. Under april varslades endast en person här i länet och när drygt halva maj gått har inte en enda blivit varslad. I landet som helhet har drygt 1 300 personer varslats om uppsägning efter två veckor i maj, det enligt preliminära siffror från Arbetsförmedlingen.