Vårfloden

Tågtrafiken igång på Malmbanan

Malmtågen mellan Kiruna och Narvik har kommit igång sen imorse igen efter tågstoppet som blev i helgen. Men för passagerartrafiken mellan Kiruna-Riksgränsen-Narvik har det under dan fortfarande varit ersättningsbussar som gällt.

Dock kommer passagerartågen börja rulla imorgonbitti, det uppger Kaj Rosenkvist, operativ chef på Trafikverket.

Det var på grund av en jokk som tog en annan väg som delar av banvallen riskerade att undermineras och den svensk-norska tågtrafiken stoppades.

Personal kommer finnas på plats för att besikta järnvägen efter varje tåg som passerat - utifall att det uppstår ny risk för underminering som kommer trafiken att stoppas igen, enligt Håkan Äijä på Trafikverket.