Möjligt ändra höghusplan på Snäck

Än är inte sista ordet sagt när det gäller höghus på Snäck.

Enligt planen för området har arrendatorn rätt att bygga men själva genomförandetiden för bygget har gått ut. Så nu skulle politikerna kunna ändra i gällande plan, även om det inte är lätt., enligt byggnadslovschef Lisa Östman.

För snart 30 år sedan sa politikerna i Gotlands kommun ja till en byggplan vid Snäck som innebar hotell, både längs klintkanten men också på höjden. Av olika anledningar byggdes bara den nedre hotelldelen med restaurang på klintkanten.

Rätten att bygga även ett höghus och flygelbyggnader utnyttjades inte, men ligger fortfarande kvar i planen.
För tio år sedan gjordes detaljplanen för Snäck om och inriktningen på hotell byttes ut om bostäder. Totalt handlar det om ett bygge på maximalt mellan 75 och 100 nya lägenheter.

Men även om byggrätten nu skulle ändras, så det inte blir möjligt att bygga ett höghus, så skulle det förmodligen innebära att arrendatorn kommer att kräva ekonomiskt skadestånd av Gotlands kommun,  tror i alla fall Lisa Östman.

Arrendatorn har ännu inte kommit in med någon byggnadslovsansökan till kommunen.

Reporter: Karin.persson@sr.se


Ingen skyskrapa - grannar vill ändra i detaljplan.

-Vi har en bra granngemenskap med både villor och de olika bostadsföreningarna här på Snäck", det säger Anders Skantz. Enligt honom är alla emot det jättehöga huset och planerna på att Annexet skulle rivas. Snäcks hotellannex har de boende föreslagit K-märkning av, det är den sista delen som påminner om den förflutna storhetstiden för Snäckgärdsbaden.

Tillsammans med hustrun Carolyn bor Anders Skantz i en villa strax öster om Snäcks så kallade Centrumanläggning, dvs entre och restaurang. Mellan deras hus och restaurangen är ett tolv våningars höghus planerat - lika högt som skorstenen,  något de aldrig trott skulle bli verklighet när de köpte huset för fyra år sen.

reporter lasse.ahnell@sr.se

Eter onsdag 18 maj 2010