Kristianstad

Rätt vatten i rätt brunn

Många fastigheter har felkopplade avloppsledningar, något som ökar risken för översvämningar. Därför har Kristianstads kommun personal som är ute och kollar att regnvattnet hamnar i dagvattenledningarna och övrigt avlopp i spillvattenledningarna.

Kristoffer Olsson är en av dem som är ute och undersöker kopplingarna.

- Vi sprutar in rök på brunnar i trädgårdar. Röken ska sedan tränga upp ur stuprännan. Kommer röken ut ur spillvattenbrunnen på gatan är det fel. Då måste det åtgärdas, säger han.

Spillvatten är det vatten som kommer från bostaden, och det kan innehålla både bland annat avföring.

Därför är det viktigt att rätt vatten hamnar på rätt ställe.