Certifiering ska göra gräset grönare

Gräsmattorna på de allsvenska fotbollsplanerna har inte varit de bästa under våren och flera har tvingats läggas om.

Golfbaneskötarnas organisation, Swedish greenkeepers association (SGA), lanserar därför nu ett koncept för att gröna spelytor ska bli bättre. Konceptet syftar till att varje år certifiera de gröna spelytorna.

SGA för nu samtal med svensk fotboll om hur konceptet ska införas på svenska fotbollsanläggningar och att anläggningar med gröna spelytor kommer att kunna certifieras med start 1 augusti i år.