Halmstad

Kommunen tog för mycket betalt

Halmstads kommun får bakläxa för att ha tagit ut för mycket i så kallad tomträttsavgäld av en villaägare.

Villaägare erbjöds i området att friköpa sina tomter för drygt 400 000 kronor fram till årets slut. Den som inte gjorde det då skulle betala det dubbla.

Kommunen satte sedan avgiften i procent av det ny högre värdet. Det var fel säger nu tingsrätten i en dom.

Avgiften ska sättas i förhållande till det lägre pris som kommunen sålde till villaägarna i området.