STOCKHOLMS LÄN

Kraftig ökning av fetmaoperationer

Allt fler svenskar blir opererade mot sin fetma. Ökningen är störst i Stockholms län, som har budgeterat för över 2 000 patienter i år. Det visar en kartläggning som Dagens Medicin har gjort.

I år väntas cirka 7 300 personer genomgå fetmakirurgi, operation av magsäcken, vilket är en ökning med cirka 50 procent jämfört med i fjol.

De skattefinansierade operationerna beräknas bli cirka 6 850 och därtill kommer de som betalas ur privata fickor.

Utökningen av kirurgin fördelar sig ojämnt över landet. De landsting som expanderar verksamheten mest är de som redan i dag utför relativt många ingrepp.

– Om vi hade kunnat beställa fler operationer hade vi gjort det men våra kirurger räcker inte till, säger Leif Karnström, avdelningschef vid hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning.

Men alla de cirka 40 sjukhus som utför operationerna lever inte upp till kvalitetskraven för verksamheten. I fjol nådde till exempel 12 sjukhus inte upp till minimigränsen på 50 ingrepp.

– Man kan acceptera att sjukhus inte når upp till dessa operationsvolymer i en uppstartsfas. Men i vissa landsting finns risk att operationerna sprids ut på för många sjukhus, säger Ingmar Näslund, överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.

Han säger att branschen också lockar många privata aktörer som inte har hunnit bygga upp samma kvalitet som de etablerade.

– Det här är något som måste övervakas. Här efterlyser jag större fokus från Socialstyrelsen, säger han till Dagens Medicin.

Uppgifterna i det nationella fetmakirurgiregistret kan dock tolkas som att kirurgerna överlag bli allt skickligare. Andelen rapporterade komplikationer minskar.

TT