Krogbråk om hamnpiren

Krögaren Ivica Obradovic i Jönköping tänker stämma kommunen för att den brutit mot upphandlingslagen och gynnat utvalda restaurangägare.
Det handlar om det nya krogområdet på hamnpiren som öppnade förra året och där fem restauranger arrenderar mark. Tvisten gäller hur de här arrendena delades ut och om alla krögare fick samma chans.