Avtalsrörelsen

Avtal klart för bemanningsföretagen

Ett nytt kollektivavtal är klart för 46 000 LO-medlemmar som arbetar på bemanningsföretag inom bland annat industrin. Enligt avtalet med arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen ska lönerna för hyrd personal nu ligga i nivå med övriga anställda hos företaget. Dessutom försvinner systemet med retroaktiva löneutbetalningar, säger Henrik Bäckström, förbundsdirektör på Bemanningsföretagen.

Max nio timmar per dygnmåste den bemanningsanställde utan uppdrag vara anträffbar, enligt det nya avtalet mellan LO-förbunden och Bemanningsföretagen.

"Det är det antal timmar en anställd normalt är hemifrån under en arbetsdag och är en anpassning till en verklighet som redan gäller i företagen", skriver Bemanningsföretagens avtalsansvarige Gunnar Järsjö i ett pressmeddelande.

I dag finns inte några max antal timmar inskrivet i det centrala avtalet.

I övrigt har parterna kommit överens om löneökningar i bemanningsbranschen i nivå med övriga avtal på arbetsmarknaden.

(Ekot/TT)