Världens minsta näckros räddad från utrotning

För två år sedan försvann de sista exemplaren av den lilla näckrosen, i samband med att deras naturliga växtmiljö i Rwanda exploaterades för hårt. Men några frön räddades kvar – och nu har brittiska botaniker lyckats få den lilla rariteten att blomma igen.

Nymphaea thermarum, som arten heter, upptäcktes i mitten på åttiotalet av den tyske botanikern Eberhard Fischer.

Lyckligtvis så insåg han hur hotad arten var, och tog med sig några exemplar hem till Bonns botaniska trädgård. Fröna sparades – men det visade sig vara svårt att få till en lämplig miljö för blomman.

Förra året fick dock Kungliga Botaniska Trädgården i Kew utanför London, Storbritannien, tillgång till några av fröna, genom ett växtutbyte med Bonns botaniska trädgård. 

Där verkade den lilla blomman trivas bättre – och nu har man alltså till slut lyckats få världens minsta näckros att blomma igen. 

Botanikerna i Kew hoppas nu kunna återinföra blomman till sin naturliga miljö i Rwanda.