Boden

Hans Johansson ny kyrkoherde

Hans Johansson blir ny kyrkoherde i Bodens kyrkliga samfällighet.

En enig kyrkonämnd beslutade att utse biträdande kyrkoherden i Nederluleå församling Hans Johansson till ny kyrkoherde i Bodens kyrkliga samfällighet efter Leif Nordenstorm.

Kyrkonämnden har också utsett Anna Grenholm till förste komminister i Boden.