Onsdag 19 maj

Östsam: Regeringen måste jobba för Ostlänken

Kampen för höghastighetsjärnvägen Ostlänken mellan Linköping och Stockholm går vidare trots ständiga nej från regeringshåll. Nu hävdar regionförbundet Östsam att staten måste fortsätta planera för Ostlänken, det står skrivet i avtalet mellan Trafikverket och kommunerna som skrevs när beslut om Citybanan i Stockholm togs.