Ahlin vill se över vapenexport till Thailand

Sverige bör överväga att stoppa vidare vapenexport till Thailand. Det säger i dag Urban Ahlin (S), vice ordförande i utrikesutskottet.

– Jag tycker att det finns skäl för den svenska regeringen att se allvarligt på det som sker i Thailand just nu, och överväga om inte situationen i Thailand är så allvarlig att man bör stoppa den vapenexport som pågår just nu. Det är naturligt att detta inte kommer att leda till att det bli lättare för Thailand i framtiden att få nya tillstånd att få ny vapenexport, säger Urban Ahlin.

I fjol var Thailand ett av de riktigt stora länderna när det gäller köp av svenska vapen.

Det handlar framförallt om köpet av JAS 39 Gripen-plan.

Enligt Urban Ahlin måste Sverige genomföra de affärer som länderna redan har kommit överens om. Däremot borde regeringen se över om det är lämpligt att genomföra nya affärer med Thailand.

Men regeringen kommer inte att göra några sådana överväganden. Det säger Frank Belfrage, kabinettssekreterare vid UD.

– I vårt regelverk är det krigsmateriellagen som gäller. Där är det den självständiga myndigheten, som är Inspektionen för strategiska produkter, som ger de tillstånden. Den myndigheten kan sedan luta sig mot Exportkontrollrådet, där alla sju partier finns. Så vi har en mycket noggrann prövning, säger han.

Vad skulle få Sverige att i det här läget stoppa export av krigsmateriel till Thailand? Hur skulle utvecklingen vara i sådana fall?

– Det skulle vara om FN:s säkerhetsråd slog till med ett vapenembargo. Det skulle naturligtvis ta över, säger Frank Belfrage på UD.