Malmö

Satsningar på unga ska lyfta Seved

Projekt för barn och ungdomar ska hjälpa till att skapa en lugnare miljö på Seved. Igår gick politikerna i Södra innerstadens stadsdelsfullmäktige i Malmö en rundvandring i området för att själv skaffa sig en bild av situationen.

– Det finns två bilder av Seved. Dels den vi ser i medierna som givetvis också är sann, men det finns även en bild av allt det positiva som faktiskt händer, säger Marianne Giheden (S) stadsdelsfullmäktiges ordförande.

Rubrikerna om Seved har den senaste tiden berättat om skottlossning, utanförskap, narkotikaförsäljning och oroliga innevånare. Seved har av kommunstyrelsen utsetts till ett av de fyra mest utsatta områdena i Malmö ska därför till hösten ingå i ett särskilt områdesprogram som man hoppas ska ge ett lyft.

Flera projekt har redan inletts för att komma tillrätta med problemen och sent som igår beslutade stadsdelsfullmäktige att skjuta till pengar för att starta fler sommaraktiviteter för barn och unga i området. Förutom att anordna aktiviteter vill man även utbilda äldre ungdomar till ledare i de föreningar som ska utföra aktiviteterna.

– Jag hoppas det ska ge glädje åt de unga, att det ska vara en väg in på arbetsmarkanden, att de ska få bättre betyg och att de ska sluta busa, säger Marianne Giheden.

Projekten på Seved har varit många de senaste åren, Nader 22 år betvivlar inte politikernas goda vilja, men är tveksam till nyttan.

– Politikerna säger att de ska förändra saker och det gör de också, men det leder ingen vart. Det förändrar ingenting.

Vad skulle du vilja att de gör?

– Att de tar tag i problemen på ett mer ordentligt sätt.