Långa djurtransporter fortsätter

Trots mycket debatt och hård kritik pågår fortfarande de långa transporterna med levande djur inom EU.
Enligt regeringens enmansutredare, miljöpartisten Gudrun Lindwall, är kontrollen av EU:s regler för djurtransporter mellan länderna i det närmaste obefinlig. Inte heller i EU-länderna och vid slakterierna dit djuren ska förekommer det några kontroller, enligt Lindwall. Samma sak har också EU-kommissionen konstaterat i en kritisk rapport. De europeiska veterinärernas organisation kräver nu strängare regler och bättre kontroll av slaktdjurshanteringen inom EU. Under vårens svenska ordförandeskap i EU har det inte fattats några beslut i frågan om de hårt kritiserade djurtransporterna.