Nordkorea nekar till fartygsattack

Motsättningarna väntas öka mellan Nord- och Sydkorea. I en internationell haveriutredning slås det nämligen fast att det var Nordkorea som sänkte ett sydkoreanskt fartyg i mars i år.

Nordkorea sänkte ett sydkoreanskt fartyg i mars i år, det slås fast i den internationella haveriutredningen. Sydkorea lovar motåtgärder, men Nordkorea nekar till attacken och hotar med krig ifall man bestraffas med nya sanktioner.

Sydkoreas president lovar vad han kallar "resoluta motåtgärder" sedan en internationell haveriutredning kommit fram till att det var en nordkoreansk torped som orsakade sprängningen av det sydkoreanska örlogsfartyget Cheonan den 26 mars i år, som kostade 46 besättningsmän livet,

Fartygssänkningen är den dödligaste incidenten i Koreakonflikten sedan 1987, då nordkoreanska agenter bombade ett sydkoreankt passagerarplan och 115 personer omkom.

Konfrontationer längs havsgränsen mellan Nord- och Sydkorea inträffar då och då, och sänkningen av Cheonan kan ha varit en hämnd för att ett nordkoreanskt fartyg sattes i brand där förra året.

I Sydkorea har attacken lett till kritik mot militären och rop på bättre beredskap. Sydkorea söker nu stöd hos omvärlden och kan klaga inför FN:s säkerhetsråd, men Nordkorea som förnekar attacken hotar med mer våld, till och med krig, om landet utsätts för nya sanktioner.

USA fördömer attacken, men i säkerhetsrådet gäller det för Sydkorea att vinna Kina, som traditionellt stödjer Nordkorea, men som framförallt vill undvika en upptrappad konflikt och har tagit på sig något av en medlande roll.

Kina vill inte involvera sig för djupt, eftersom man är rädd för kaos och oroligheter, säger professor Jin Canrong som studerar internationella relationer vid Renmin-universitet i Peking. Han tror inte att Kina kommer att vilja göra något aktivt.

– Kina är ett tålmodigt stort land, alltför tålmodigt och för tolerant mot Nordkoreas attityd ibland, säger Jin Canrong.