Halland

Få fetmaoperationer i länet

Allt fler svenskar blir opererade mot sin fetma. Men det finns stora skillnader i de olika landstingens satsningar på dessa operationer.

De landsting som utökar verksamheten mest är de som redan i dag utför många ingrepp och dit hör inte Halland.

Här utförs bara 34 operationer per 100 000 invånare i år - näst minst i landet.

Flest fetmaoperationer i offentlig regi utförs på Gotland, följt av Värmland med över 100 operationer per hundratusen invånare.